שיר על ירושלים בלישן דידן


יעקב ניסני, 18.04.2009

שיר שכתבתי על ירושלים והכמיהה אליה כפי שנתפסה בעיני הורינו בניכר והישתרשה אצלנו עם עלייתם ארצה.                                            א
                                   יְרוּשַלַיִם טוּרַבֵילַה
                                   ת"א בַּיוֹרֶה אִילַה
                                   יְרוּשַלַיִם קְדֵשְתֵלַה
                                   כוֹתֶל מַעַרַבִי גַאַב אִילַה
                                          
                                             ב
                                   הוּדַאְי מְכוּלַא אוֹלְכַּא
                                   אִידַיְילוּ כוֹתֶל זִיַירְתַא
                                   סַלוּלוּ שַחְרִית וּמִנְחַה
                                   גַל עַרְבִית ק'נְשַר אֵלְהַה

                                             ג
                                   בֵית הַמִקְדַש וַוֹדֵת וֶלַא
                                   ק'וּרְבַּנְּיֵי מַדֵנִיבו
                                   כּוּדְיוֹם אַסֶר וּבַּקַתְיוֹ
                                   נִישֶיו וְגוּרֵי סַלֶבוֹ

                                            ד
                                   פַּתִירֶה וְאַסַרְתַה
                                   אְלֶת סוּכֶּה וְשִמְחַת תוֹרַה
                                   מֶכֵבְיֵי כַדְרִי גוּרֶה
                                   בַאֵלְהַה רֶישַא מַכּוֹפֵה
                                        
                                           ה
                                   כּוֹהַנִימֶה מַלְקִיבוֹ
                                   שֵרַתַא אַי דֵהְבוֹ
                                   לֵוִויְי גַלֵת כַּמוֹנְצ\'וֹ
                                   מַכֵנִיבוֹ וּפַּסְנִיבוֹ

                                           ן
                                  בַּסִימוּלַה אִינַן רוּזִי
                                  הַבֵי בַּכוּן גַל שַדִי
                                  רַבַּה שֶנְי מַטֵיתוּן
                                  פֵסְכַנוּלֵי כַזֶתוּן

                                                                 יעקב ניסני                                         ירושלים
תרגום חופשי- ירושלים הקדושה
מאת יעקב ניסני


א

בירושלים הרים
בת\"א פרדסים,
אך ירושלים קדושה
כותל המערבי נמצא בתוכה.

ב

יהודים מכל הארץ
באים לכותל לבקר,
מתפללים שחרית ומנחה,
עם ערבית לפני ה'.

ג
כשהיה בית המקדש קיים,
היו מביאים קורבנות.
כל יום ערב ובוקר,
נשים וגברים התפללו.

ד
בפסח ושבועות,
חג סוכות ושמחת תורה,
יראה כל זכורך,
להשתחוות לפני ה\'.

ה

כוהנים היו מדליקים
במנורה של זהב.
לויים עם כינור,
היו מנגנים ומהללים.

ו

בריאות ופרנסה,
יהיו לכם עם אושר,
תזכו לשנים רבות,
ותתראו בשמחות.

                                         Bookmark and Share
תגובות למאמר

מיכה דמירל, 19.04.2009

תודה יעקב! הניקוד מאוד עוזר לקריאה...
אשמח גם לתרגום אם ניתן לעברית...


מיכה דמירל, 20.04.2009

יעקב,

מאוד נהניתי לקרוא.
ברשותך, אפרסם את השיר הזה בשמך בעמוד הראשי של האתר לתקופה קצרה.


יעקב ניסני, 20.04.2009

לידיעתכם, הלחן שמתאים  לשיר שכתבתי הוא הלחן של השיר: "בין נהר פרת ונהר חידקל".


יעקב ניסני, 20.04.2009

תודה מיכה, אשמח מאוד.

עבריתעב EnglishEN TürkçeTR   עברית  
ברוך הבא אורח !